Seurakunta Blogi


Jeesus sivupenkissä?

Kristityt kokoontuneena yhteen rukoilemaan, jaetaan asioita ja rukousaiheita. Saadaan sitä tukea ja läheisyyttä, jota uskovien yhteydestä kuuluu saadakin.
Jeesus on läsnä, niin kuin Hän on luvannut sanassaan; siellä missä kaksi tai kolme on koolla Hänen nimessään.
Kuitenkin annammeko Jeesuksen oikeasti olla keskellämme vai ajammeko Hänet sivupenkkiin katsomaan näytöstä, jossa esillä olemmekin me hienoine sanoinemme ja kauniine rukouksinemme.

Odottaako Hän Herramme kärsivällisesti sivupenkissä, että ymmärtäisimme antaa Hänen ottaa sen paikan keskellämme ja sydämissämme, joka Hänelle kuuluu.

Kuunteleeko Hän huutoamme, joka yrittää yltää taivaaseen? Sanooko Hän: ”Minä olen tässä, teidän kanssanne, murheissanne, toiveissanne, ylistyksessänne. Ja Minulla on valta ja voima, kaikki on Minun kädessäni.”

Tämä kirjoitus on lähtenyt kirjoittajan omista tunnoista, siitä mitä odottaa yhteiseltä rukoukselta muiden kanssa ja miten kokee oman rukouksensa. Sitä ei ole tarkoitettu kritiikiksi hienoja rukouksia ja kauniita sanoja kohtaan. Koska mikä on se kauniimpaa kuin, että Henki itse rukoilee meidän kanssamme. Rukoukseni on, että muistaisimme, että tärkein on Jeesus ja Hänellä on vastaus meidän rukouksiimme.


Apostolien teot 17:24-28
”Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä.

Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin ikään kuin hän tarvitsisi jotakin – itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun.

Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.

Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistanne sanoneet: ’Me olemme myös hänen sukuaan.’ ”

HB
13.08.2014
Avaruuksien Luoja 03.04.2018
Ei isien uskolla 26.03.2017
Ja tapahtui niinä päivinä… 22.11.2014
Vaikuttuminen ja vaikuttaminen 14.09.2014
Jeesus sivupenkissä? 13.08.2014
Taivaan Isän siunausta ja läsnäoloa jokaiselle! 13.01.2014
Nöyryyteen pukeutunut ylpeys 15.09.2013
Miten soittimesi soi? 13.10.2009
Perustus kestää 21.10.2008
Työharjoittelusta 02.07.2008